design

Čo je dizajn?

Dizajn je výpočt funkcie, ktorej výsledkom je forma.
Miera zosúladenia vzťahu funkcie a formy vytvára úžitkovú hodnotu dizajnu.

Ako vzniká intuitívny dizajn?

Hodnotenie je ako “procesor” v systéme vedomia. Prijaté informácie vstupujú do vedomia, kde sa prehodnocujú, podnecujú konanie a ukladajú sa v pamäti. Ak je na užívateľa sústredený cielený vplyv, dochádza k ovplyvneniu hodnôt. 

Univerzálny dizajn – multi dizajn

je spojenie viac samostatných funkcií naraz v jednom dizajne. Cieľom univerálneho dizajnu je viac účelovosť –  univerzálnosť. 

Interakcia v dizajne

je procese komunikácie medzi dizajnom (interaktívnymi prvkami) a užívateľom. Interaktivita v dizajne je aktívna práca s informáciami – reakcia na poskytované podnety, kde reakčným činiteľom je človek (používateľ).