Interaktivita

dizajn a podmienky interakcie

Interakcia v dizajne je procese komunikácie medzi dizajnom (interaktívnymi prvkami) a užívateľom. Interaktivita v dizajne je aktívna práca s informáciami – reakcia na poskytované podnety, kde reakčným činiteľom je človek (používateľ). 

Čo je interaktivita? 

Interaktivita je vzájomné pôsobenie, vytvárajúce závislosť medzi entitami. Pohyb – komunikácia jednej alebo jedných entít je príčinou pohybu – komunikácie inej alebo iných entít a naopak. 

Výsledok vzájomného pôsobenia je vzájomný vplyv entít na seba a ich zjednotenie do istého typu celku.  V interaktívnom procese je vplyvňujúca entita zároveň ovplyvňovaná.

Ako vzniká interaktivita?

Interakciu v dizajne podmieňuje existencia vzájomných príťažlivých a odpudivých síl. 

Základnými procesmi,
z ktorých interakcia vzniká sú: 
a) emisia častice – uvedenie interaktívneho prvku do akcie 
b) absorpcia častice – interaktívny prvok vytvorí reakciu