Univerzálny

dizajn – multidizajn

Univerzálny dizajn (multi dizajn) je spojenie viac samostatných funkcií naraz v jednom dizajne. Cieľom univerálneho dizajnu je viac účelovosť –  univerzálnosť. 

Univerzálnosť použitia
Meradlom prispôsobenia sa dizajnu používateľským potrebám je diferencovanie vybavenia jednotlivých typov dizajnov, na ktorých sa určí univerzálnosť ich použitia.

Súčasná tendencia vývoja dizajnov sa orientuje na univerzálny dizajn, ktorý v sebe zahŕňa okrem štandardne zaužívaných funkcií aj špeciálne funkcie naviac.
Technologickým vývojom dochádza k vzniku, evolúcií nových multidizajnov, ktoré v sebe spájajú dva a viac štandartne samostatne používaných dizajnov.