Evolúcia multidizajnov

Historicky boli multidizajny ojedinelé, pretože spájanie dizajnov bolo zvyčajne technicky náročné a z komerčného hľadiska bolo výhodnejšie predať dva produkty ako jeden.

Rozvoj dizajnu, bol skôr len v oblasti formy ako z estetického hľadiska, tak aj z hľadiska materiálno-technologického.

Priemyselná revolúcia a funkcionalizmu
Príchod priemyselnej revolúcie vytvoril podmienky pre rozvoj multidizajnov. Silným prínosom pre prostredie multidizajnov bol postoj voči chápaniu nového dizajnu, ktorý uprednostňoval funkciu pred formou. Forma sa stala funkcii podriadená.

Po vytvorení silného konkurečného prostredia, nastala nutnosť veci ešte viac zaktraktívňovať a inovovať. Technológie a materiály už dosiahli vyspelú úroveň a estetika pri predaji už nestačila. Požiadavky od užívateľov boli čoraz náročnejšie. Trh tak získal podmienky na rozvoj multidizajnov. Univezálnych dizajnov, ktoré v sebe zahŕňajú niekoľko funkcií naraz.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *